• Coenonympha Gardetta
 • Coenonympha Pamphilus
 • Coenonympha Corinna
 • Coenonympha Arcania
 • Coenonympha Dorus
 • Coenonympha Glycerion
 • Erebia Ligea
 • Erebia Euryale
 • Erebia Manto
 • Erebia Epiphron
 • Erebia Pharte
 • Erebia Melampus
 • Erebia Meolans
 • Erebia Gorge
 • Erebia Pluto
 • Erebia Mnestra
 • Erebia Aethiopella
 • Erebia Epistygne
 • Erebia Aethiops
 • Erebia Pronoe
 • Erebia Montana
 • Erebia Tyndarus
 • Erebia Cassioides
 • Erebia Neoridas
 • Erebia Medusa
 • Erebia Triaria
 • Erebia Alberganus
 • Erebia Pandrose
 • Maniola Jurtina
 • Hyponephele Lycaon
 • Hyponephele Lupinus
 • Pyronia Tithonus
 • Pyronia Bathseba
 • Melanargia Galathea
 • Melanargia Lachesis
 • Melanargia Russiae
 • Melanargia Occitanica
 • Lasiommata Megera
 • Lasiommata Paramegera
 • Lasiommata Maera
 • Lasiommata Petropolitana
 • Pararge Aegeria
 • Aphantopus Hyperantus
 • Minois Dryas
 • Oeneis Glacialis
 • Satyrus Ferula
 • Satyrus Actaea
 • Arethusana Arethusa
 • Hipparchia Fagi
 • Hipparchia Semele
 • Hipparchia Aristeus
 • Hipparchia Statilinus
 • Hipparchia Fidia
 • Chazara Briseis
 • Brintesia Circe
 • Coenonympha Gardetta (Satyrion)

  Coenonympha Pamphilus (Procris)

  Coenonympha Corinna (Fadet Tyrrhénien)

  Coenonympha Arcania (Le Céphale)

  Coenonympha Dorus (Le Fadet des garrigues)

  Coenonympha Glycerion (Le Fadet de la mélique)

  Erebia Ligea (Moiré Blanc-Fascié)

  Erebia Euryale (Moiré Frange-Pie)

  Erebia Manto (Moiré variable)

  Erebia Epiphron (Moiré de la Canche)

  Erebia Pharte (Moiré aveugle)

  Erebia Melampus (Moiré des pâturins)

  Erebia Meolans (Moiré des fétuques)

  Erebia Gorge (Moiré Chamoisé)

  Erebia Pluto (Moiré Velouté)

  Erebia Mnestra (Moiré fauve)

  Erebia Aethiopella (Moiré Piémontais)

  Erebia Epistygne (Moiré Provençal)

  Erebia Aethiops (Moiré sylvicole)

  Erebia Pronoe (Moiré fontinal)

  Erebia Montana (Moiré striolé)

  Erebia Tyndarus (Moiré cuivré)

  Erebia Cassioides (Moiré lustré)

  Erebia Neoridas (Moiré automnal)

  Erebia Medusa (Moiré Franconien)

  Erebia Triaria (Moiré Printanier)

  Erebia Alberganus (Moiré Lancéolé)

  Erebia Pandrose (Moiré Cendré)

  Maniola Jurtina (Myrtil)

  Hyponephele Lycaon (Mysis)

  Hyponephele Lupinus (Louvet)

  Pyronia Tithonus (Amaryllis)

  Pyronia Bathseba (Amaryllis d'espagne)

  Melanargia Galathea (Demi-deuil)

  Melanargia Lachesis (Échiquier d'Ibérie)

  Melanargia Russiae (Échiquier d'Esper)

  Melanargia Occitanica (Échiquier d'Occitanie)

  Lasiommata Megera (Mégère)

  Lasiommata Paramegera (Mégère de Corse)

  Lasiommata Maera (Némusien)

  Lasiommata Petropolitana (La Gorgone)

  Pararge Aegeria (Tircis)

  Aphantopus Hyperantus (Tristan)

  Minois Dryas (Grand nègre des bois)

  Oeneis Glacialis (Chamoisé des Glaciers)

  Satyrus Ferula (grande Coronide)

  Satyrus Actaea (petite Coronide)

  Arethusana Arethusa (Mercure)

  Hipparchia Fagi (Sylvandre)

  Hipparchia Semele (Agreste)

  Hipparchia Aristeus (Agreste Flamboyant)

  Hipparchia Statilinus (Faune)

  Hipparchia Fidia (Chevron blanc)

  Chazara Briseis (Hermite)

  Brintesia Circe (Silène)